جستجو

تبلیغات


  تبلیغات شما در اینجا

سـلـامـ حضـرت معشـوق ...

  کفـش هایمـ کو ؟!

  بـاز گمـ کـردم این همـدمـ روزهـای با شکوه و سختمـ را 

  نمیـدانمـ از کجـا شروع کنمـ ...

  ها !

  اولـ شـال و کـلاه میکنمـ 

  بعـد ..

  بازهمـ پیدا نشـد

  خوب چه بهتـر پـا بـرهنـه می آیمـ

  بگـذار مـردم بـه مـن بخنـدند ... ! بگـذار هر چـه دوسـت دارند بگویند بـرایمـ مهمـ نیسـت

  یادم نبـود ...

  هـوا سـرد است ، هوس کرده امـ مثـل قدیم چـای بریزم یکی برای تو ...

  برف اما ، شدید می بارد ... بی رحمــانه ...

  از خانه بیرون میــزنمــ

  راه می روم ... پا برهنـه هـرکـس به مـن نگـاه کند میفهمد عـاشق یعنــی چه ؟ یعنـی کـه ؟

  می دانی ... اهــل شعـار نیستمـ

  هرچند اینجـا سرزمین آدمهـاست ... سرزمینـی کـه خـودش همـ شعـار است چه برسـد به مـردمـانی کـه برای ذره ای پول ، ذره ای قدرت ، ذره ای مقام آبرو میریزند و خـاک و خون به پـا میکنند ..

  اینجـا سرزمین مـاست ...

  بگذریمــ ...

  آنقدر راه رفتـه ام و فکـر کرده ام کـه یـادمـ رفتـه بود کفـش به پـای ندارمـ

  یـادمـ رفتـه بود مـن عـآشقمـ

  و مـن ایـن عـشق را همـه جـآ هیـآهو میکنمـ

  همـه جـا ...

  حتـی میـان همیـن آدمهـای شعـاری

  ..... !

  راه میـرومــ ... بـه امیـد نفـس هـایت

  بـه امیـد وجودت

  به امیـد لطـفــت

  بـه امیـد بــزرگــی ات ....

  هـه !

  بـه ایـن فکـر میکنمـ کـه چـرا شـاعر هـا همیشـه مِی را مثـال میزنند 

  هر دو مسـت میکنیـد

  امـا

  این کجا و آن کجــآ !

  تو آرامـش واقعـی میبخشـی و آن آرامـش کـاذب 

  تو ما را از مـا میگیـری و آن فقـط هـوش و حـواس ما را ...

  تو کیستـی ؟

  که آرامــش میبخشـی

  زندگــی میبخشــی

  نفـس میکشــی و نفـس میدهـی

  انـرژی میدهــی 

  و ..

  حـواسمـ را فرسنگ هـا دور پـرت میکنـی

  خیـلی دور...

  به راستــی تو کیستــی ...؟


  این مطلب تا کنون 16 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ شنبه 23 آذر 1392
  منبع
  برچسب ها : امیـد ,نفـس ,رفتـه ,یـادمـ رفتـه ,اینجـا سرزمین ,
  سـلـامـ حضـرت معشـوق ...

تبلیغات


  Ads

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر